Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Köpings demensförening bjuder in till öppet medlemsmöte

31 januari 2023 Lokalt


Demensförbundets ordförande Liselotte Björk kommer och föreläser om följande påståenden och frågeställningar; När en demenssjukdom drabbar familjen, hur man möter anhöriga i sorg och kris inom vård, hemsjukvård och på boende. Vad gör jag om jag inte är nöjd med omsorg och bemötande? Hur kognitiva funktioner påverkas vid demenssjukdom. Vår förbundskonsulent Laila Eriksson deltar också.

Dag och tid: 31 januari kl.18.00           
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, ingång från Trädgårdsgatan 14
Anmälan: senast 25 januari till Agneta 070-335 72 56

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se