Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensföreningen i Linköping bjuder in till Café Förgätmigej

7 april 2022 Lokalt


Är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

”Information kring biståndsinsatser”. Biståndsbedömare Annika Jonsson och äldrelots Marie Eriksson Holm.

Dag och tid: 7 april kl. 16:30-18:00
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel. 013- 263195, anhorigcenter@linkoping.se eller demensforeningen.linkoping@gmail.com

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se