Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensföreningen i Linköping bjuder in till Café Förgätmigej

5 maj 2022 Lokalt


Är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

”I kvalet inför valet!?” Politikersamtal med äldrenämndens ordförande Liselotte Fager och Mikael Sanfridson, äldrenämndens vice ordförande.

Dag och tid: 5 maj kl. 16:30-18:00
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel. 013- 263195, anhorigcenter@linkoping.se eller demensforeningen.linkoping@gmail.com

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se