Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Café Förgätmigej i Linköping

2 december 2021 Lokalt


Är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

”Sång och musik för själens hälsa”. Birgitta Andersson, musikterapeut sjunger och spelar.

Dag och tid: torsdag 2/12 kl. 16:30-18
Plats: Hagdahlska Huset, Platensgatan 2

Vi bjuder på fika.

OBS! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28
eller på demensforeningen.linkoping@gmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se