Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Enkelt verktyg beräknar trolig livslängd på demenspatienter

Demens utvecklar sig olika från person till person. Nu har forskare utvecklat ett enkelt verktyg för vården som gör det möjligt att förstå hur troligt det är att en person med demenssjukdom kommer att avlida inom tre år. 

Syftet med verktyget är att öppna för samtal med dem som är svårast sjuka, och att hjälpa läkare och andra att planera för de vårdinsatser som kommer att behövas.

Läs hela artikeln

Källa: Forskning.se/Karolinska Institutet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se