Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Enkätstudie till personer med minnesproblem och deras anhöriga

Karolinska Institutet genomför en studie för att undersöka vilken information personer med demens eller lindrigare minnesproblem och deras anhöriga är intresserade av om hur dessa problem kan utvecklas i framtiden och vad det kan medföra.

Genom studien hoppas vi öka insikten kring förloppet av demenssjukdomar och hur dessa påverkar patienter och deras anhöriga. Om du eller en anhörig har demens, mild kognitiv svikt (MCI) eller subjektiv minnesnedsättning är du välkommen att delta i studien via denna länk.

Logga KI
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se