Telefonrådgivning:
010-175 50 56

”En bok för dig med demenssjukdom” nu som ljudbok

Ljudboken är tillgänglig via Youtube och senare under 2020 kommer det gå att lyssna på den direkt via Svenskt Demenscentrums hemsida.

Boken vänder sig i första hand till personer som fått en demensdiagnos. Den innehåller konkreta tips och råd om hur man kan övervinna svårigheter i vardagen och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Flera personer med demenssjukdom berättar öppenhjärtigt om sin vardag och delar med sig av sina erfarenheter.

Lyssna på boken

Källa: Svenskt Demenscentrum

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se