Telefonrådgivning:
010-175 50 56

WHO ger ut riktlinjer för att minska risken för demens

Professor Miia Kivipelto och hennes forskargrupp – the Nordic Brain Network – bidrog på ett betydande sätt i processen med att utveckla och definiera riktlinjerna.

De nya riktlinjerna från WHO ger vårdgivare, politiker, beslutsfattare och andra intressenter den nödvändiga kunskapsbasen för att kunna vidta folkhälsoåtgärder med syfte att minska risken för kognitiv nedsättning och demens.

Riktlinjerna finns på WHO:s hemsida (på engelska)

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se