Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensomsorg i ett mångkulturellt Sverige

Allt fler människor med mångkulturell bakgrund behöver nu demensomsorg här. Det innebär ibland behov av omsorg med kulturell profil, men det är viktigt att den personcentrerade omsorgen inte överges, skriver Mahin Kiwi, medicine doktor.

Antalet äldre med demens och en mångkulturell bakgrund ökar nu snabbt i Sverige – från 2018 till 2036 väntas det ske en fördubbling. Komplexiteten kring en framtida demens i en annan kultur var det nog ingen som tänkte på vid själva migrationstillfället.

Läs mer hos Dagens Samhälle

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se