Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet svarar på remissen ”Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel”

Undersköterska blir den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Det kommer då att krävas ett bevis utfärdat av Socialstyrelsen för att få använda titeln.

Med anledning av detta föreslås nu ett tillägg i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Förslaget innebär att det ska vara ett villkor för en folkhögskola som vill få statsbidrag för kurser med yrkesinriktning mot arbete som undersköterska, att folkhögskolan ställer krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Demensförbundet stödjer förslaget till ändring av förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Då äldreomsorgen och sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar vad gäller brist på personal och kompetens, är det viktigt att statusen höjs på yrket undersköterska så fler vill studera och arbeta inom vård och omsorg. Ett steg på vägen är att undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

Läs hela remissvaret


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se