Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet svarar på remissen ”Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans”

Demensförbundet ser positivt på förslaget om övergång till statligt huvudmannaskap för personlig assistans och välkomnar förslaget att Försäkringskassan ska pröva varje persons behov av stöd och service, hur personen kan få stödet på bästa sätt, och hur många timmar personen behöver stöd. I beslutet ska hänsyn tas till både kvalitet och kvantitet om personens assistansersättning.

Demensförbundets erfarenheter, grundat på medlemmars berättelser, är att det delade huvudmannaskapet gör det svårt för en enskild att tillgodogöra sig sina rättigheter, och veta vilken huvudman man ska vända sig till i olika frågor. Den enskilde och anhörig behöver ha god kunskap om ansvarsuppdelning för att kunna få det stöd man har rätt till.

Gränsdragningen mellan kommunens och statens ansvar vid grundläggande behov vid i genomsnitt minst 20 timmar per vecka gör systemet svårt att förstå. Det är svårt att förstå vem som har rätt till stöd och vem som är skyldig att tillgodose denna rättighet.

Läs hela remissvaret


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se