Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet svarar på remiss om vägen till ökad delaktighet

Demensförbundet har lämnat remissvar på utredningen SOU 2022:22 ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram”.

Utredningen belyser att vårdköer har funnits i Sverige sedan 1960-talet. Demensförbundet anser att det hade varit intressant om man hade undersökt om det finns liknande problem med tillgänglighet och vårdköer i andra länder som liknar Sverige, om inte, hur är vården organiserad där och hade det kunnat tillföra värdefull kunskap i utredningen?

I rapporten har en jämförelse gjorts mellan antal vårddygn och vårdplatser där man har konstaterat att vårdplatser i Sverige 2019 är det lägsta i Europa. Detta påverkar Demensförbundets patientgrupp som med en demenssjukdom – och inte sällan en multisjuklighet – gör att de åker in och ut på akuten samt till de geriatriska klinikerna. De blir ofta hemskickade, utan att en ordentlig planering för hemgång gjorts på grund av tidsbrist och platsbrist. Detta är tyvärr inget ovanligt.


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se