Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet samverkar i nyinrättat patientråd

Demensförbundet kommer – tillsammans med ett antal andra organisationer – att representera regeringens nyinrättade patientråd. Syftet är att regeringen regelbundet ska träffa organisationer som företräder patienter inom hälso- och sjukvård och på så sätt få ett patientperspektiv på olika aktuella frågor. Den som håller i rådet är socialminister Lena Hallengren.

 – Det känns oerhört bra att Demensförbundet är en av organisationerna regeringen valt att samverka med i det nya patientrådet, säger förbundsordförande Pär Rahmström. Här får vi nu en möjlighet att lyfta och diskutera de frågor vi sedan länge arbetat för. Det handlar bland annat om farhågorna med det ökade antalet demenssjuka, brister på boenden, vikten av utbildad personal, bättre anhörigstöd för att nämna några saker.

Läs regeringens pressmeddelande

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se