Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet på Akutsjuksköterskedagarna

Inför en kognitiv gräddfil för äldre på akuten!

Det var temat häromveckan då Liselotte Björk, Demensförbundets ordförande föreläste på Akutsjuksköterskedagarna tillsammans med Karin Sparring Björkstén från Svensk förening för äldrepsykiatri.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården enligt svensk lag. Vilka är det då som har det största behovet? Jo, det är de multisjuka, kognitivt svikande äldre.

Demensförbundet tryckte på ett antal viktiga brådskande frågor som behöver förbättras inom akutsjukvården av de svårast sjuka äldre och framförde följande krav till regionerna.

* Regionerna måste tilldela säbo tillräckliga läkarresurser – i dag är det alldeles för lite resurser avsatta till en patientsäker vård på säbo. De äldre som bor på säbo bör alltid undersökas av läkare på plats, inte via telefonkonsultation.

* Akutmottagningarna måste införa en kognitiv gräddfil! På sjukhuset ska patienten komma in direkt i ett rum som vi kan kalla ”kognitivt rum på akuten” och undersökas omgående. Om patienten efter bedömning behöver stanna på sjukhus ska vårdplats ordnas direkt. Om behandling ska ske på säbo bör patienten få komma tillbaka efter noggrann skriftlig och muntlig överrapportering.

* Kommunerna måste förbättra personalsituationen på säbo, förslagsvis genom högre bemanning, mer internutbildning och svenskundervisning till alla som behöver.

Läs Demensförbundets och Svensk förening för äldrepsykiatris debattartikel här! 👇

”Akutmottagningarna måste införa en kognitiv gräddfil” – Dagens Medicin

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se