Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet efterfrågar finansiering av de förslag som presenteras i underlaget för en utvecklad Demensstrategi!

I dagarna har det presenterats ett underlag för utvecklad demensstrategi har nu presenterats och Demensförbundet har deltagit i hearing under arbetet med strategin.

I tidigare förslag som lämnats finns det fortfarande en hel del som inte har realiserats men fortfarande är aktuellt vilket också framgår i underlaget.

Foto: Demensförbundet

Demensförbundet anser att en nationell strategi behöver vara finansierad om den ska kunna realiseras över hela landet. Satsning på åtgärder som stödjer personalförsörjningen inom vård, tandvård och omsorg för personer med demenssjukdom ställer sig Demensförbundet bakom, det är akut här och nu!

Stöd för insatser under hela sjukdomsförloppet i form av kognitiva, psykologiska, fysiska och sociala aspekter av personens aktuella behov av funktion i vardagslivet välkomnar Demensförbundet, något våra medlemmar saknar och efterfrågar.

Barn och unga vuxna som är anhöriga till personer med demenssjukdom lyfts fram i underlaget, bra och viktigt att den gruppen synliggörs. Stödet till alla anhöriga behöver stärkas på flera områden och se lika ut i alla kommuner och regioner, en återkommande punkt Demensförbundet påtalar.

Demensförbundet ser positivt på att samverkan och informationsdelning med civilsamhället och idéburna organisationer identifieras och utvecklas, det är nödvändigt för att klara de utmaningar vårt samhälle står inför om vi ska kunna nå ett inkluderande samhälle där personer med demenssjukdom kan leva med så hög livskvalitet som möjligt, helt i linje med Demensförbundets vision: En vardag där alla kan uppleva tillhörighet och delaktighet.

Läs mer här: Underlag till utvecklad demensstrategi överlämnas till regeringen – Socialstyrelsen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se