Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensfonden delar ut 15 miljoner kronor 2024!

Demensfonden är stolta och glada över att fonden under 2024 kan dela ut 15 miljoner kronor till demensforskningen, vilket är ett rekord för Demensfonden. Tack till alla våra givare som gör det möjligt!

Inom kort kommer Demensfondens Vetenskapliga råd att rekommendera utdelning av forskningsanslag, samt vilka forskningsprojekt som får ta del av insamlade pengar. Beviljade forskningsprojekt kommer sedan att publiceras på Demensfondens webbplats (Demensfonden (demensforbundet.se)).

Vill du veta mer om Demensfonden, följ Demensfondens viktiga arbete i våra sociala medier!

Återigen ett varmt tack till alla som bidragit och stöttar den livsviktiga demensforskningen!

Demensfonden är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning på demenssjukdomar i Sverige. Demensfonden förvaltas av Demensförbundet. Demensfonden rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer.  

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se