Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Delta i undersökning om anhörigvård

Entwine är ett internationellt forskningsprojekt som har för avsikt att undersöka upplevelser och erfarenheter av informell vård. Projektet kommer att genomföras i 9 länder och är finansierat av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom ramen för Marie Skłodowska-Curies forskningsbidrag.

Att ge omvårdnad till en make/maka, sambo/särbo, familjemedlem eller en nära vän är en viktig uppgift som du kan tänkas få under livet. Det kan börja med att du kör din närstående till mataffären eller följer med till läkaren eller andra vårdbesök. Längre fram kanske du märker att du tar mer ledigt från arbetet för att ta hand om din närstående på grund av hans/hennes hälsotillstånd.

Oavsett om du för närvarande är anhörigvårdare eller får omvårdnad av en anhörig, är vi intresserade av att veta mer om dina unika erfarenheter som anhörigvårdare eller som mottagare av anhörigvård.

I så fall kanske du kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter av anhörigvård genom att delta i denna undersökning.

Vem kan delta?

Om du är 18 år eller äldre och antingen ger eller får anhörigvård på grund av en kronisk sjukdom, ett funktionshinder eller ett annat långvarigt hälsotillstånd som medför ett vårdbehov kan du vara lämplig att delta i undersökningen.

Läs mer och delta i undersökningen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se