Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens hos äldre. Sjukdomen saknar i dagsläget både förebyggande åtgärder och bot. I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.

Många olika faktorer påverkar risken att insjukna i Alzheimers sjukdom, den starkaste genetiska riskfaktorn är genvarianten APOE4. Denna genvariant finns i 15-20 procent av befolkningen och den ökar risken för insjuknande med upp till 15 gånger.

Trots många års intensivt forskande kring de biologiska processer som ökar risken för Alzheimers sjukdom i APOE4-bärare så är sambandet inte tydligt och konsensus saknas.

Källa: Neurologi i Sverige

Läs hela artikeln

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se