Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Betänkandet ”En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” överlämnat till socialministern

Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

Utredningen föreslår bland annat att kraven på kunskap måste bli tydligare, och att utbildningsnivån höjs i hela sektorn. Det handlar exempelvis om att bredda rekryteringen och få fler män till verksamheterna.

Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna föreslås därför vara högst 20–30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Utredningen pekar även på vikten av att skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltidsanställning och tillsvidareanställning, som en viktig jämställdhetsåtgärd i en starkt kvinnodominerad bransch. De delade turerna föreslås avskaffas.

Läs hela betänkandet på regeringens hemsida

Källa: Regeringskansliet/Socialdepartementet


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se