Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med 1 oktober

Det meddelade socialminister Lena Hallengren på regeringens pressträff idag.

– Den minskande smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ut i äldreomsorgens verksamheter, tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer gör att besöksförbudet kan upphöra, säger Lena Hallengren.

– Argumenten för det tillfälliga besöksförbudet är betydligt svagare nu än när förbudet infördes, samtidigt som de negativa effekterna ökar med ett långvarigt besöksförbud. Det finns dock fortsatt risk för att smitta kan komma in på äldreboenden och det är därför nödvändigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för säkra besök och att de som besöker personer på äldreboenden tar ansvar för att undvika att föra in smitta, säger Olivia Wigzell i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Se pressträffen på YouTube

Läs Socialstyrelsens analys av det tillfälliga besöksförbudet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se