Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Bättre munhälsa för personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd som ska främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män med en demenssjukdom.

Idag försummas ofta munhälsan hos personer med en demenssjukdom och följden kan bli karies och infektioner. Dålig munhälsa kan även leda till smärta och svårigheter att äta med försämrat näringsintag som följd.

Uppdraget omfattar personer som bor såväl i ordinärt boende som i särskilt boende. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2021.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se