Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Årets stipendiater utsedda

I år fick vi 112 ansökningar om stipendium från Demensfonden. Av dessa har 72 beviljats anslag. Totalt delade vi ut 8 miljoner kronor, vilket är det hösta beloppet hittills. Samtliga som ansökt om stipendium kommer att få besked via post inom kort.

Här kan du se vilja vilka som erhållit stipendium i år.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se