Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre

Nytt dokument från Socialstyrelsen som syftar till att ge stöd till personal och chefer i särskilda boendeformer för äldre om hur arbetssätt kan anpassas då personer med demenssjukdom bär på coronavirus.

Läs dokumentet

Källa: Socialstyrelsen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se