Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Alzheimerfonden och Demensförbundet gör en gemensam satsning för familjer som drabbats av demenssjukdom

Familj på promenad.

Alzheimerfonden har tidigare arbetat med lägerverksamheter för unga anhöriga med fokus på deras hälsa och välbefinnande. Dessa läger har varit mycket uppskattade av deltagarna och under åren har många önskemål inkommit om att anordna liknande läger där hela familjen kan vara med. Demensförbundet arbetar mot en stor och växande målgrupp av yngre personer som drabbats av en kognitiv sjukdom/demensdiagnos ”mitt i livet”. För dessa blir familjelivet utmanande på många sätt och behovet är stort att hitta en meningsfull och aktiv tillvaro för såväl den som fått diagnosen som dennes familj.

”Vi på Alzheimerfonden har tillsammans med Demensförbundet beslutat att gemensamt utveckla mötespunkter för ”Familjer mitt i livet” som ett helt nytt koncept. Med våra samlade erfarenheter och gemensamma nätverk hoppas vi kunna stödja hela familjen på ett än mer djupare och mer långsiktigt sätt, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.”

”Denna första sammankomst är tänkt att fungera som ett pilotprojekt. Här samlar vi erfarenheter och idéer för kommande träffar och vad dessa bör innehålla för att ge ett stort värde till hela familjen. När vi talar om familj kan det även handla om ett syskon eller en god vän, säger Liselotte Björk, förbundsordförande på Demensförbundet.”

Liselotte Jansson och Liselotte Björk.

Lägerverksamheten kommer att pågå mellan fredag 28 juli – måndag 31 juli i ÅSA och Alzheimerfonden och Demensförbundet står för alla kostnader. Ansökan om deltagande sker till Tove Wiik eller Stina Arosenius.

Tove Wiik: tove@alzheimerfonden.se, 072 240 3112.
Stina Arosenius: stina@alzheimerfonden.se, 070-616 55 11.

Ansök senast den 15 april 2023.


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se