Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Debatt: Gävle måste jobba mer för de demenssjuka

Den 21 september på den internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demenssjukdomar runtomkring i värden.

Om du behöver hjälp/stöd/omvårdnad för att klara din vardag får du träffa en av Gävle kommuns biståndshandläggare, som på uppdrag av vår omvårdnadsnämnd utreder vilka hjälpinsatser du är i behov av/har rätt till som omfattas av det kommunala ansvaret. Biståndshandläggarna lutar sig mot olika lagar, riktlinjer och de olika kommunala direktiven från våra politiker. Några av de lagar som finns är: Förvaltningslagen, socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, färdtjänstlagen. I denna debattartikel kommer vi att fokusera på LSS vid demenssjukdom. För i det lagrummet har Välfärd Gävle (före detta Omvårdnad Gävle) en del att arbeta med!

Källa: Arbetarbladet

Läs hela debattinlägget

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se