Kommunikation ABC – en ny webbutbildning

En ny webbutbildning har tagits fram i samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet, i samverkan med Demensförbundet och med medel från Allmänna Arvsfonden. Kommunikation ABC … Fortsätt läsa Kommunikation ABC – en ny webbutbildning