Telefonrådgivning0485 - 375 75

På gång i nätverket

Nätverksträffar

Nästa träff är planerad till den 23 oktober. Mer information kommer längre fram.


Kommunikationens ABC – en webbaserad utbildning för anhöriga

Vi söker en testgrupp för framtida utvärdering av webbutbildningen.

Svenskt Demenscentrum har, tillsammans med Demensförbundet och CEDER vid Linköpings Universitet, startat ett projekt med att utveckla en webbaserad utbildning för anhöriga.

En grundläggande ambition med utbildningen är att socialt inkludera personer som lever med demenssjukdom. Syftet är att ge anhöriga och närstående bra verktyg om hur man på bästa sätt kommunicerar och bemöter en person med demens. Utbildningen kommer även att kunna användas av omsorgspersonal.

Vi söker en testgrupp om cirka 6–8 personer

Som en del i Demensförbundets delaktighet i arbetet, och som en mycket viktig del i utvecklingen av utbildningen, söker vi anhöriga som är intresserade av att delta i en testgrupp. Det blir gruppens uppgift att genomgå utbildning och värdera och kommentera innehåll och funktioner. Inga vet bättre än anhöriga själva hur verkligheten ser ut och vilken hjälp och stöd som behövs. Lanseringen var planerad till slutet av 2020 men har på grund av Coronapandemin blivit försenad. I dagsläget är det svårt att säga exakt när testgruppen skulle starta.

Är du intresserad av att delta?

Skicka då dina kontaktuppgifter till anni.reimers@demensforbundet.se, så kontaktar vi dig så snart vi har mer information.

Hjärtligt välkommen med din intresseanmälan!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75