Telefonrådgivning0485 - 375 75

På gång i nätverket

Nätverksträffar södra och västra Sverige

Välkomna till höstens nätverksträff!

Vi träffas lördagen den 15 oktober ca kl. 09.30 i hotellets entré. Dagen kommer vi ägna åt erfarenhetsutbyte. Klockan 15.30 bryter vi för fika och sammanställer vad dagen givit, förslag på datum och plats för nästa träff.

Dag: 15 oktober 2022
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta
Tid: 09.30, dagkonferens
Anmälan: Senast 28 september till: 070-881 22 74 eller chris@horby.nu. Meddela eventuell allergi i din anmälan samt om du önskar middag och övernattning.


Nätverksträff i Jönköping den 19 mars


Rapport från träffen den 23 oktober 2021

Medverkande på träffen den 23 oktober

Vi blev 12 som träffades denna gång. Många fina samtal och dialoger om hur vi haft det sedan vi senast sågs.

Det känns skönt att vi kan prata om allt och ge varandra uppmuntran och stöd.

Planerar Vår-träffen att vi förläggas i Jönköping/Familjen Ericssons/City Hotel, lördagen den 19 mars 2022. Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov är inbjuden att närvara: En dialog tillsammans om Nationella riktlinjer, Bemötande, Anhörigas livssituation och Behov av stöd tillsammans.

Mer information kommer i mitten av jan 2022.

Varmt välkomna!

Anmäl er gärna att vara med i Yngre nätverket genom att fylla i medlemskap på hemsidan. Yngre nätverket vänder sig till de som är anhörig under 65 år som maka/make eller sambo och är medlem i Demensförbundet antingen i lokalförening eller direktmedlem i Demensförbundet.


Kommunikationens ABC – en webbaserad utbildning för anhöriga

Vi söker en testgrupp för framtida utvärdering av webbutbildningen.

Svenskt Demenscentrum har, tillsammans med Demensförbundet och CEDER vid Linköpings Universitet, startat ett projekt med att utveckla en webbaserad utbildning för anhöriga.

En grundläggande ambition med utbildningen är att socialt inkludera personer som lever med demenssjukdom. Syftet är att ge anhöriga och närstående bra verktyg om hur man på bästa sätt kommunicerar och bemöter en person med demens. Utbildningen kommer även att kunna användas av omsorgspersonal.

Vi söker en testgrupp om cirka 6–8 personer

Som en del i Demensförbundets delaktighet i arbetet, och som en mycket viktig del i utvecklingen av utbildningen, söker vi anhöriga som är intresserade av att delta i en testgrupp. Det blir gruppens uppgift att genomgå utbildning och värdera och kommentera innehåll och funktioner. Inga vet bättre än anhöriga själva hur verkligheten ser ut och vilken hjälp och stöd som behövs. Lanseringen var planerad till slutet av 2020 men har på grund av Coronapandemin blivit försenad. I dagsläget är det svårt att säga exakt när testgruppen skulle starta.

Är du intresserad av att delta?

Skicka då dina kontaktuppgifter till rdr@demensforbundet.se, så kontaktar vi dig så snart vi har mer information.

Hjärtligt välkommen med din intresseanmälan!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75