Telefonrådgivning0485 - 375 75

Mölndal-Härryda

Demensföreningen MÖLNDAL-HÄRRYDA
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Gamla Torget 43
431 34 MÖLNDAL
Mobil: 0730-92 81 98
E-post: m.h.demens@gmail.com
Plusgiro: 110 94 08 – 3

Demensföreningen Mölndal-Härryda

Styrelse

Ordförande Birgitta Garnemark 0738-00 72 12 (kontakta vid frågor telefon eller sms)
Vice ordförande Gunnel Elisasson
Sekreterare Eva Sördal
Kassör Leena Lind

Ledamöter Ingrid Andersson, Ewy Tunvald Elamsson, Eva Lundström, Irmeli Jansson, Ulrika Fredh.

Medlemsavgiften är 200:-

Plusgirokonto nr: 110 94 08 – 3

Vi är tacksamma för alla bidrag till vår verksamhet. Bli stödmedlem!

Som medlem i föreningen får du:

  • Demensforum, förbundets tidning 4 ggr per år
  • Anhörigboken, med information och praktiska råd
  • Råd och stöd genom förbundets telefonrådgivning
  • Inbjudan till våra aktiviteter bl.a. caféträffar och intressanta föreläsningar
  • ”Doktor Henrik har ordet”. Information om demenssjukdomarna och deras behandling.

Både tidningen Demensforum och Anhörigboken finns som taltidning för personer med synnedsättning.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75