Telefonrådgivning0485 - 375 75

Våra aktiviteter

Promenadgrupp

Tisdagar kl. 10.30, olika platser. Alla är välkomna. Promenad anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar.

Anhöriggrupp

I samarbete med anhörigkonsulent. Planerade träffar: 20/9, 18/10 och 22/11, samtliga kl. 10. Anmälan till: jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Demensföreningen har beredskap för start av ytterligare anhöriggrupp.

Samtalsgrupp för personer som nyligen fått demensdiagnos

Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper.  Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam.

Café Förgätmigej

i samarbete med Lerums kommun, Humana och studieförbundet Vuxenskolan. En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom. Vi vill skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Det bjuds fika, gemensamma aktiviteter och goda samtal.

Datum för höstens caféer: 13/9, 11/10 och 8/11, samtliga kl 17–19.

På höstens första café 13/9 i Tingshuset talar Henrik Zetterberg, professor, överläkare och Alzheimerforskare på temat “Senaste nytt om Alzheimers sjukdom”. Obligatorisk anmälan till jessica.gustavsson@lerum.se, 0302-52 22 39.

Alzheimerdagen 21 september

Internationella Alzheimerdagen infaller som alltid 21/9. Demensföreningen finns då i Tingshuset i Lerum kl 10-16 för samtal, information och fika.  

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för mera info om ovanstående gruppaktiviteter.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75