Telefonrådgivning0485 - 375 75

Våra aktiviteter

Digital anhöriggrupp

Vi har en etablerad grupp som träffas en gång/vecka via Zoom. Vi är på gång att starta ytterligare en digital grupp. Vi följer FHM:s riktlinjer och är beredda att starta fysiska gruppmöten, då detta blir möjligt.

Promenadgrupp

Vi promenerar tisdagar kl. 10.30, och promenaden utgår från olika platser i kommunen. Plats bestäms från gång till gång. Vi välkomnar dig som har en demenssjukdom och dig som är anhörig. Promenaden anpassas efter dagens deltagare. Vi fikar någon gång under promenaden.

Samtalsgrupp för dig som nyligen fått en demensdiagnos

Vi vänder oss till dig som vill träffa andra i samma situation för gemenskap och trygghet i grupp där alla har en demenssjukdom. Vi har ingen pågående grupp, men letar personer för att kunna starta fysiska gruppmöten då detta blir möjligt.

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen för mera info om ovanstående gruppaktiviteter.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75