Telefonrådgivning0485 - 375 75

Medlem i Demensföreningen – varför det?

Demensföreningen i Lerum finns för dig som nyligen fått en demenssjukdom.

Det är inte ovanligt att hamna i kris när man fått en demensdiagnos. Allt kan kännas nattsvart, många beskriver det som att de hamnat i ett mörkt hål. Det är naturligtvis en sorg att drabbas av svår sjukdom. Det finns dock mycket du kan göra för att påverka ditt liv, och Demensföreningen i Lerum vill vara ditt stöd på vägen. Det kan vara bra om både du och dina närmaste kan tala om det svåra, även utanför familjen. Det kan vara en nära vän och det kan vara någon professionell, såsom kurator eller demenssjuksköterska. Demensföreningen kan och ska inte ersätta professionella kontakter, men vi har ambitionen att vara ett bra komplement.

Demensföreningen i Lerum är till för alla med intresse för demenssjukdom, som är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Det finns mycket samlad kunskap om demenssjukdomarna, men det finns fortfarande mycket okunskap bland oss samhällsmedborgare. Bli medlem, tillsammans kan vi bekämpa stigmat runt demenssjukdomarna.

Tveka aldrig att kontakta oss om det är något du undrar över eller saknar på vår hemsida.

Evabritt Johansson
Ordförande

Bli medlem

I ditt medlemskap ingår:

  • 4 nummer av Demensforum/år (Demensförbundets medlemstidning)
  • Anhörigboken (Demensförbundet)
  • En bok till dig med demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum)
  • Delaktighet i föreningens aktiviteter
  • Utbyte av erfarenheter med anhöriga till personer med demenssjukdom som är eller har varit i samma situation
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra vardagsliv för personer med demenssjukdom och deras anhörigas

Kontakta någon av oss i styrelsen för att bli medlem.

Medlemsavgiften är 200 kr/år som betalas via bankgiro 5003-3976 (uppge namn) eller Swish 1235284112.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75