Telefonrådgivning0485 - 375 75

Lerum

Ordförande
Evabritt Johansson
Sörbrantsvägen 16
443 36 LERUM
Mobil: 070-651 08 28
E-post: demens.lerum@gmail.com
Bankgiro: 5003-3976

Välkommen till Demensföreningen i Lerum

Vi är en lokalförening inom Demensförbundet. Förbundet liksom vår lokalförening verkar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom, och för deras anhöriga, samt bevaka dessa gruppers rättigheter i samhället.

Demensförbundet jobbar med de övergripande frågorna på riksnivå, och stödjer oss som lokalförening med informationsmaterial, seminarier och medlemstidningen.

Demensföreningen i Lerum är en ideell förening med ca 90 medlemmar.  
Finansiering av vår verksamhet sker genom medlemsavgifter, genom förenings- och aktivitetsbidrag från Lerums kommun, och genom individuella gåvor.

Sparbanken Alingsås


Tack för stöd

Läs mer om vad vår förening kan erbjuda och hur du kontaktar oss

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75