Telefonrådgivning0485 - 375 75

Göteborg

Ordförande
Kerstin Skar
Vegagatan 55
413 11 GÖTEBORG
E-post: kerstin.skar@gmail.com
Mobil: 0707 – 48 20 56
Plusgiro: 63 11 63 – 3


Till dig som anhörig

Göteborg gruppbild
Fr v Margareta Magnusson suppleant, Elinor Wickenberg sekreterare, Sonja Klingén ledamot, Jenneth Ekstrand kassör, Kerstin Skar ordförande, Mia Pålsson ledamot.

Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående.

Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter.

Att vara medlem kostar 200 kr/år.                        

Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg
Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se

Kommande aktiviteter

10 februari kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
9 mars kl 17.00 årsmöte Vegasalen
6 april kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
11 maj kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
8 juni kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
31 augusti kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
31 augusti kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
21 september kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
19 oktober kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
16 november kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler
14 december kl 15.00 anhörigträff i föreningens lokaler.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75