Telefonrådgivning0485 - 375 75

Alingsås-Vårgårda

Ordförande
Ulf Lager
Kvarntorpsgatan 15
441 57 ALINGSÅS
Mobil: 070-526 79 00
E-post: ulf.l.lager@gmail.com


Alingsås/Vårgårda Demensförening

Vi är en nystartad förening som bildades i maj 2020. Just nu har föreningen en interimsstyrelse bestående av tre ledamöter. Under hösten 2020 kommer vi att ha föreningsträffar där alla medlemmar blir inbjudna och i mars 2021 kommer vi att ha vårt första årsmöte och välja en komplett styrelse.

Som medlem i Demensföreningen Alingsås/Vårgårda får du:

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr per år
  • Anhörigboken med information och praktiska råd
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att

  • stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga
  • sprida kunskap om demenssjukdomar bl a genom att arrangera intressanta föreläsningar av varierande slag
  • informera och påverka politiker och beslutsfattare
  • samverka mellan kommun, region samt andra myndigheter och organisationer

Vi vill arbeta för

  • att uppsökande verksamhet förstärkes
  • ökning och utveckling av boende för demenssjuka som inte kan bo hemma

Vill Du ha mer information

om föreningen är Du välkommen att ringa eller maila oss.
Ordförande Ulf Lager, 0705-26 79 00, e-post: ulf.l.lager@gmail.com

Vill Du bli medlem?

Sätt in årsavgiften 200 kr på bankgiro 5509-4890 el. Swish 123 116 15 04 glöm inte ange namn, adress och e-postadress.

Om Du vill stödja oss med en gåva står samma bankgiro och Swish till förfogande.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75