Telefonrådgivning0485 - 375 75

Kalender

Styrelsen har sina möten i Köping på Virgatan 7, ”Mötesplats Tunadal”. Där har vi också föreläsningar och medlemsträffar.

Datum

Tisdagen den 16 november: Föreläsning med Björn Strindberg Lennhed ”Demenssjukdomar och den palliativa demensvården”

Plats och tid: Mötesplats Tunadal (Virgatan 7) kl.18.00.
Inbjudan via annons i Magazin samt medlemsutskick via mejl eller brev är gjort. Anmälan senast fredagen den 12 november till Agneta tel.070-335 73 56.

Lördagen den 20 november: Köpings Demensförening är inbjudna till Västerås Demensförenings föreläsning ”Fråga doktorn träff” med Börje Lind pensionerad geriatriker. Han berättar om senaste rön och besvarar frågor om demens.

Plats och tid: Mötesplatsen vid Bäckby torg i Västerås kl.14.00 Anmälan senast den 15 november till Agneta tel. 070- 335 72 56

Torsdagen den 2 december (INSTÄLLT pga. sjukdom)
Medlemsmöte med Adventsfika. Besök av politikern Shazia Qorbani, förvaltningschef Annasarah Pavasson, äldreomsorgschef Sassa Carlström samt MAS-sköterskan Malin Svakko.
Anmälan senast 29 nov till Agneta 070-3357256.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75