Telefonrådgivning0485 - 375 75

Kalender

Styrelsen har sina möten i Köping på Virgatan 7, ”Mötesplats Tunadal”. Där har vi också föreläsningar och medlemsträffar.

Datum

Tisdagen den 21 september Alzheimerdagen finns vi på Hökartorget kl.11-17.

INSTÄLLD! Onsdagen den 22 september är vi inbjudna till SPF:s föreläsning ”Vad är demens och vad är Alzheimer?” kl.14 på Forum teatern. Specialistläkare Lisa Eriksson Rehman från Geriatriska kliniken i Västerås informerar.
Anmälan senast 17 september till Agneta 070-3357256. OBS! Föreläsningen är inställd pga. sjukdom.

Tisdagen den 12 oktober kl.17.30 Medlemsmöte på Tunadal. Anhörigkonsulent Åsa Person kommer. Anmälan senast den 8 okt till Agneta 070-3357256.

Torsdagen den 2 december kl.17.30 Medlemsmöte med Adventsfika. Besök av politikern Shazia Qorbani, förvaltningschef Annasarah Pavasson, äldreomsorgschef Sassa Carlström samt MAS-sköterskan Malin Svakko.
Anmälan senast 29 nov till Agneta 070-3357256.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75