Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt

Anhörigutbildning

Demensteamet börjar återigen med anhörigutbildningen med start i början av februari.

Utbildningens innehåll:

Träff 1: Kognitiva sjukdomar & behandling
Träff 2: Symtomkontroll & Teamarbete (BPSD &Nollvision)
Träff 3: Bemötande & Kommunikation samt Anhörigstöd
Träff 4: Miljö, måltid & hjälpmedel
Träff 5: Uppföljning & reflektion Anmälan till Demensteamet: Linda Jakobsson, Kimmo Viljamaa

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75