Telefonrådgivning0485 - 375 75

Sundsvall

Ordförande
Karl-Gustaf Norbergh
Fregattgatan 9
856 35 Sundsvall
Mobil: 070-206 00 67
E-post:kg@norberg.st
Plusgiro: 461 90 13 – 8


Välkommen till Sundsvalls Demensförening

Sundsvalls Demensförening bildades år 1989 med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Det är en lokal förening i Demensförbundet som följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Viktiga uppgifter är bland annat:

  • Informera demenssjuka och deras anhöriga om vilken hjälp de kan få från bl.a. kommunen.
  • Vara ett stöd för de som behöver någon att prata med.
  • Påverka kommunen, regionen och vårdinrättningar till att erbjuda bästa tänkbara vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga.
  • Sprida information om demenssjukdomar och deras konsekvenser.
  • Erbjuda samtalsträffar för anhöriga.
  • Vara ett stöd för anhöriga i möten med vården.
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter.

Postadress:

Sundsvalls Demensförening
c/o Elisabeth Walfridsson
Pilgränd 5
85235 Sundsvall

Läs vår föreningshistoria här

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75