Telefonrådgivning0485 - 375 75

Umeå

Ordförande
Ewa Miller
Honungsvägen 3
903 65 UMEÅ
Tel: 090 – 314 29
Mobil: 070 – 622 03 44
E-post: ewa.maria.miller@gmail.com
Bankgiro: 5500 – 4527


Välkommen till Demensföreningen i Umeå

Demensföreningen i Umeå är ansluten till Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter), som är en handikapporganisation med 10 400 medlemmar och ca 110 lokala föreningar.

Vy över Umeå

Föreningen startades 1983 som den första föreningen i landet. Vi har ca 250 medlemmar.

Under länken AKTUELLT finns mer information från föreningen.

Som medlem får du:

 • Anhörigboken, som innehåller information och praktiska råd
 • Demensforum, Demensförbundets tidskrift, 4 nr/år
 • Information från föreningen
 • Studiecirklar, vi erbjuder anhörigcirklar, vattengymnastik
 • Föreläsningar, i aktuellt ämnen
 • Rekreation
 • Vattengymnastik, med ledare varje tisdag 19:00-20:00, i 33-gradigt vatten på Hemgården. Betala 450kr/termin på konto 5500-4527, ange namn och adress.
 • Boklån, från vårt bibliotek på Kom-in

Demensföreningen arbetar med att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • vi har nu tre anhöriggrupper, två för äldre anhöriga och en för yngre (under 65 år)
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • bidra till utbildning för både anhöriga och personal
 • stödja forskning genom Demensfonden i Västerbotten
 • informera och påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
 • samverka med kommuner, landsting och andra organisationer

Hur blir man medlem?

Genom att betala in 225:- på bankgiro 5500-4527 blir du medlem hos oss, men glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen när du betalar via bankgiro eller via nätet.

Du som vill stödja Demensföreningen i Umeå med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75