Telefonrådgivning0485 - 375 75

Skellefteå

Ordförande
Tage Ljungholm
Nyckelgatan 104
931 63 SKELLEFTEÅ
Mobil: 070-2509212
E-post: tabi@guldstaden.com
Bankgiro: 5432-8562
Swish: 123 297 5555


Välkommen till Skellefteå Demensförenings hemsida

Skellefteå

Skellefteå Demensförening är en av de omkring 110 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största anhörigorganisation. Lokalt har vi ca 140 medlemmar. De flesta medlemmar är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Föreningen verkar för att:

 • stödja demenssjuka och deras anhöriga
 • sprida kunskap om demenssjukdomar
 • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
 • påverka beslutsfattare

 Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken samt annat informationsmaterial
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Delta i anhöriggrupper (vill du vara med ring 070-3960014)
 • Mötesverksamhet
 • Delta i föreningens medlemsaktiviteter t.ex. surströmming, julfester, bussutflykter m.m.

Kontaktuppgifter nuvarande styrelse:

Tage Ljungholm, ordförande, 070-2509212
Lars Norberg, vice ordförande, 070-6645184
Britta Grén, kassör, 070-6962777
Siv Mattsson, ledamot, 070-6703609
Evy Vesterlund, ledamot, 073-0447752
Monica Hedman, ledamot, 070-2126882
Sigrid Burlin, ersättare, 070-2645697
Agneta Hansson, ersättare, 070-6057718

Vill Du bli medlem:

Sätt in årsavgiften (210:- för enskild, 250:- för familj) på bg 5432-8562.
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen.

OBS! Eftersom vi inte kunnat ha några aktiviteter under större delen av 2020 så har styrelsen beslutat att medlemsavgiften för enskild är 100 kr för år 2021 och medlemsavgiften för familj är 150 kr.

Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bg konto (5432-8562) till förfogande.

Om du vill köpa boken ”Tänkvärda ord från Skärgårdshemmet” finns den till försäljning på vårt kansli på Storgatan 50 eller ring 070-3960014 så kan vi skicka boken. Priset för boken är 50:-

Genom medlemskap i Skellefteå Demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Vårt kansli

Kansliet är stängt för besök till vidare.
Telefontiderna är måndagar och tisdagar 8.00-12.00.

Vi finns på:

Storgatan 50 i Skellefteå (gamla Teliahuset) Telefon: 070-3960014
Mail: demens.skelleftea@gmail.com

Vår postadress är Skellefteå Demensförening, Storgatan 50, 931 30 SKELLEFTEÅ.

Föreningen har fått donation från Audrey & Lars Norbergs stiftelse

Föreningen firade 30 år

Press

Föreningen i Norran

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75