Telefonrådgivning0485 - 375 75

Robertsfors

Ordförande
Camilla Sundqvist
Dalkarlså 61
915 98 BYGDEÅ
Mobil: 070-303 71 95
E-post: millans73@gmail.com
Bankgiro: 5121 – 1191


Demensföreningen i Robertsfors

Robertsfors

Demensföreningen i Robertsfors finns även på Facebook

Ordförande – Camilla Lindberg Sundqvist (se kontaktuppgifter här ovan)

Vice ordförande – Ann-Christin Johansson 070-510 31 18  annchristin.elisabet.johansson@gmail.com 
Sekreterare – Marie Viberg 0934-310 60 mvg@robertsfors.se
Kassör – Gerhard Johansson 070-331 17 28  gerhardjohansson3@gmail.com  

Bli medlem

Bli medlem genom att betala till BankGiro 5121-1191 eller via
Swish 123 085 42 81. Uppge namn, adress, mobil nr.
Medlemsavgift Enskild medlem 100 kr/år eller Familj 150:-/ år

Som medlem får du:

  • Demensforum (Demensförbundets tidning) 4 nr/år 
  • Anhörigboken – med information och praktiska råd 
  • Råd, stöd och hjälp. Utbyta erfarenheter med anhöriga till demenssjuka som är eller har varit i samma situation. 
  • Möjligheter att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
  • Information och inbjudningar till föreningens aktiviteter.

Att vara medlem är ett sätt att stödja demenssjuka och deras anhöriga här och nu. Ju fler medlemmar vi är desto större inflytande, påverkansmöjligheter har vi på tjänstemän och politiker för att få en bättre demensomsorg. Studier visar på att vi om 10-20 år kommer att ha betydligt fler äldre som kommer att behöva vård. Så det är NU vi måste rusta för framtida behov.

Gåvor mottages tacksamt

Vår lokal är hos Studieförbundet Vuxenskolan Storgatan 9 i Robertsfors. 
Där finns sammanträdesrum och föreningens eget Referens bibliotek med böcker och filmer att låna gratis.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75