Telefonrådgivning0485 - 375 75

Dorotea

Ordförande
Erika Karlsson
Nensénsvägen 3
917 31  DOROTEA
Mobil: 070-307 60 72
E-post: erika.karlssonhansson@gmail.com
Bankgiro: 5498 – 5296


Välkommen till Dorotea Demensförening

Dorotea Demensförening är ansluten till Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter), som är en handikapporganisation med 10 400 medlemar och ca 110 lokala föreningar.

Föreningen arbetar med att:

  • Verka för att demenssjuka ska ha rätt till ett värdigt liv
  • Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning
  • Informera om demenssjukdomar, vård och omsorgsformer, forskning och utveckling av vården för demenssjuka
  • Bidra till utbildning för anhöriga och personal
  • Stödja forskning genom Demensfonden i Västerbotten
  • Informera och påverka politiker och tjänstemän på olika nivåer
  • Samverka med kommuner, regioner och andra organisationer

Föreningens verksamhet

Demensföreningen är öppen för alla.

Förutom årsmöten hålls medlemsmöten och föreläsningar.

Vi samarbetar med övriga lokalföreningar i inlandet samt andra lokala handikapporganisationer.

Hur blir man medlem?

Genom att betala in 125:- (enskild medlem) eller 175:- (familjemedlemsskap), till föreningens bankgiro: 5498-5296.

Glöm inte att fylla i namn på samtliga och adress på inbetalningen när du betalar via bankgiro eller via nätet.

Du som vill stödja Dorotea Demensförening med en gåva, kan använda vårt bankgirokonto.

Som medlem får du:

  • Tidningen Demensforum 4 ggr/år
  • Anhörigboken
  • Delta i våra medlemsaktiviteter
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75