Telefonrådgivning0485 - 375 75

Arvika-Eda

Ordförande
Göran Nilsson
Mobil: 070-275 23 41
Bankgiro: 405 – 2593


Välkommen till Arvika-Eda demensförenings hemsida

Arvika-Eda

Föreningen är öppen för alla.

Föreningen vill:

  • Verka för de demenshandikappades rätt till ett värdigt liv.
  • Vara ett kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning.
  • Informera om demenssjukdomar, omsorgsformer, forskning och
    utveckling inom vård av demenshandikappade.

Styrelse

Göran Nilsson070-275 23 41Ordförande
Cecilia Lundevall070-351 76 70Sekreterare
Lars Jansson070-547 74 37Kassör
Wiveka Axelsson070-577 56 03
Anne-Marie Andersson070-652 07 55

Foton från vårt 30-årsfirande

Länkar med mer information

Eda kommun (vård och stöd)
Svenskt Demenscentrum

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75