Telefonrådgivning0485 - 375 75

Uppsala

Uppsala demensförening
Box 1814
751 48 Uppsala

Kontaktperson Kerstin Lundström
Mobil: 076-283 50 07
Plusgiro: 59 95 99 – 8

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75