Telefonrådgivning0485 - 375 75

Nyköping-Oxelösund

Nyköpings demensförening
Repslagargatan 43a
611 32 NYKÖPING
Mobil: 070-298 99 20
E-post: nyoxdemensforening@gmail.com
Bankgiro: 186 – 3646


Välkommen till Nyköping/Oxelösunds demensförening

Föreningen informerar om:

 • Verksamheten

1986 startades föreningen.
Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad skall jag göra?
 • Hur skall det bli?
 • Var skall jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
 • Påverka beslutsfattare genom kommunala handikapprådet (KAR)
 • Stödja de närstående genom olika insatser

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 0485-37575

Medlemsavgiften är 200 kr per år
Bankgiro 186-3646

Nyköping/Oxelösunds demensförening/
Handikappalliansen Repslagaregatan 43 611 32 Nyköping 070 298 99 20
E-post: nyoxdemensforening@gmail.com

Följ oss gärna på Facebook!

OBS! Lyssna gärna på detta!

”De tio förlorade åren” som handlar om Yvonne Kingbrandt. Ni har förmodligen hört att hon i 10 år levt med en Alzheimerdiagnos som sen visade sig inte stämma.
Lyssna på inslaget här.

Gör livet lättare för personer med demenssjukdom bli demensvän!

Bli demensvän
www.demensvän.se
Margareta Svensson
Vår ordförande Margareta Svensson


Hur kan du hjälpa till?
Sätt gärna in ett bidrag till bankgiro 186-3646
Eller gå med i vår förening!

Alla är välkomna !

Genom ett medlemskap i Nyköping/Oxelösunds demensförening godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75