Telefonrådgivning0485 - 375 75

Eskilstuna

Ordförande
Margareta Jansson
Jäders-Mälby, Mälbyvik
635 05 ESKILSTUNA
Mobil: 076-226 40 40
E-post: demenseskil@gmail.com
Plusgiro: 838 43 62 – 3


Välkommen till demensföreningen i Eskilstuna

Foto: Mattias Pettersson

Föreningen startade 1994.

Demenssjuka har svårigheter att föra sin egen talan och närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor som t.ex.

 • Varför?
 • Vad ska jag göra?
 • Vart ska jag vända mig?

Föreningen verkar för att:

 • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp.
 • Påverka beslutsfattare bland annat genom det kommunala Rådet för funktionsrätt.
 • Stödja de närstående genom olika insatser.

Som medlem i föreningen får du:

 • Tidningen Demensforum 4 nr/år
 • Anhörigboken
 • Mötesverksamhet
 • Föreläsningar
 • Erfarenhetsutbyte och stöd
 • Tillgång till Rättighetsfonden
 • Rikstäckande rådgivning på tel: 0485-37575

Medlemsavgiften är 150 kr/år.
Plusgiro: 838 43 62-3.

Råd och stöd

För råd och stöd nås vi på telefon 076-226 4040.

Information hösten 2021

Under Anhörigveckan (W40) träffas representanter för Demensföreningen på Eskilstuna stadsbibliotek måndag 4 okt kl 10-13 och torsdag 7 okt kl 14-18. Där presenterar vi informationsmaterial och ger tips om litteratur för både nydiagnostiserade, anhöriga och intresserade i allmänhet.

Årsmöte 2021

Efter konstituerande möte ser styrelsen ut så här för 2021:
Ordförande Margareta Jansson
Sekreterare Sofia Cerny
Birgitta Svall
Gudrun Siljeström
Inga Wolfram       

OBS! Lyssna gärna på detta!

”De tio förlorade åren” som handlar om Yvonne Kingbrandt. Ni har förmodligen hört att hon i 10 år levt med en Alzheimerdiagnos som sen visade sig inte stämma.

Lyssna på inslaget här.

Gör livet lättare för personer med demenssjukdom.
Bli Demensvän!

Bli demensvän
www.demensvän.se

Hur kan du hjälpa till?

Sätt gärna in ett bidrag till plusgiro:
838 43 62-3. Eller gå med i vår förening!

Alla är välkomna!

Genom ett medlemskap i Demensföreningen i Eskilstuna godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: www.demensforbundet.se/gdpr

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75