Telefonrådgivning0485 - 375 75

Ystad

Ordförande
Olof Arvidsson
Vitkålsgatan 4
271 54 YSTAD
Tel: 0703-51 51 84
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523 -0420


Välkommen till Ystads demensförening

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande ca 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande, Olof Arvidsson, 0703 51 51 84
 • Sekreterare, Mary Taylor-Hällquist, 0739 917265
 • Kassör, Lars Wikström
 • Ledamot Inger Rosdahl
 • Ledamot Ulf Bengtsson

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:–/person alternativt 200:– för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523 –  0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75