Telefonrådgivning0485 - 375 75

Ystad

Ordförande
Olof Arvidsson
Vitkålsgatan 4
271 54 YSTAD
Tel: 0703-51 51 84
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523 -0420


Välkommen till Ystads demensförening

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande ca 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande, Olof Arvidsson, 0703 51 51 84
 • Sekreterare, Mary Taylor-Hällquist, 0739 917265
 • Kassör, Lars Wikström
 • Ledamot Inger Rosdahl
 • Ledamot Ulf Bengtsson

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:–/person alternativt 200:– för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523 –  0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Kommande aktiviteter

Lägesuppdatering i demensrelaterade frågor inom Ystads kommun

Dag o tid: måndagen den 12 oktober klockan 14.00 alternativt klockan 18.30
Plats: Scalabiografen, St Östergatan 12 i Ystad
Obligatorisk föranmälan till 0703 515184 eller olof.arvidsson@telia.com

Samma program och max 40 deltagare vid varje tillfälle. Med maximerat antal deltagare och vårt val av Scalabiografen uppfyller vi nu gällande rekommendationer från FHM. Föreningens medlemmar har förtur.

Program

Socialnämndens ordförande Christian Persson informerar om nämndens arbete i nutid och pågående/planerade projekt.

Elina Blixt, Silviasjuksköterska Minnesmottagningen Lasarettet i Ystad, informerar om deras arbete med minnestester mm.

Marie Engström, Silviasyster Ystad kommun, informerar om stöd och hjälp som kommunen ger till personer som får en demensdiagnos och till deras anhöriga.

Varje ämne planeras ta ca 30 minuter plus tid för frågor.

Alla är varmt välkomna
Ystad Demensförening
Olof Arvidsson, ordf.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75