Telefonrådgivning0485 - 375 75

Ystad

Ordförande
Olof Arvidsson
Vitkålsgatan 4
271 54 YSTAD
Tel: 0703-51 51 84
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523 -0420


Kommande aktiviteter

Alla aktiviteter under mars och april ställs in pga. den rådande situationen i landet gällande Coronaviruset.

Plats och tid: Cabinen, Surbrunnsparken, Ystad, start klockan 18.00

24 mars, Information kring biståndshandläggning. Inställt!
21 april, Minneskliniken informerar. Inställt!
19 maj, Socialnämndens ordförande informerar.

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande ca 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad Demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande, Olof Arvidsson, 0703 51 51 84
 • Sekreterare, Mary Taylor-Hällquist, 0739 917265
 • Kassör, Lars Wikström
 • Ledamot Inger Rosdahl
 • Ledamot Ulf Bengtsson

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:–/person alternativt 200:– för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523 –  0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75