Telefonrådgivning0485 - 375 75

Ystad

Ordförande
Olof Arvidsson
Vitkålsgatan 4
271 54 YSTAD
Tel: 0703-51 51 84
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523 -0420


Välkommen till Ystads demensförening

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande ca 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande, Olof Arvidsson, 0703 51 51 84
 • Sekreterare, Mary Taylor-Hällquist, 0739 917265
 • Kassör, Lars Wikström
 • Ledamot Inger Rosdahl
 • Ledamot Ulf Bengtsson

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:–/person alternativt 200:– för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523 –  0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Program 2021

Pga Coronan startar vi med ett senarelagt årsmöte, men kolla vem som gästar oss. Bara det är värt hela medlemsavgiften för 2021. Boka in årsmötet och angivna datum i kalendern redan nu. Vårens möten startar klockan 18.30.

Årsmötet den 1 mars är framflyttat pga. Coronapandemin           
Årsmöte och kulturafton med medverkan av Bror Tommy Borgström.

29 mars
En enhetschef på särskilt boende resp för ett hemtjänsteområde berättar om sina verksamheter. Högaktuellt med tanke på Coronapandemin.

26 april
Vad gör en biståndshandläggare resp medicinskt ansvarig, Camilla Ranemyr resp Åsa Lundblad informerar. Även detta är mer i fokus än tidigare.

17 maj
Per Olof Lindh, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och kostchef Lotta Wallin berättar om sina jobb och vad som är på gång.

17 augusti
Traditionsenlig eftermiddagsfika på Bäckahästen.

21 september
Internationella Alzheimerdagen, Informationsmöte i samarbete med medarbetare på Minnesmottagningen, Ystads kommun och från Karolinska Institutet.

25 oktober
Dan Kjellson, Socialchef i kommunen berättar om den mycket stora och viktiga verksamhet som han är ansvarig för.

15 november
Vi förkovrar oss i bemötandefrågor i samband med demenssjukdom. Viktigt led i arbetet för ett demensvänligt samhälle och i våra kontakter med personer med en demensdiagnos.

16 december
Traditionell julaktivitet i Mariakyrkan med efterföljande julkaffe på Continental du Sud.

Mer detaljer kommer med inbjudan. Vill du bli medlem så kontaktar du Olof Arvidsson på 0703515184 eller ystaddemensforening@hotmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75