Telefonrådgivning0485 - 375 75

Ystad

Ordförande
Olof Arvidsson
Vitkålsgatan 4
271 54 YSTAD
Tel: 0703-51 51 84
E-post: ystaddemensforening@hotmail.com
Bankgiro:  523 -0420

Välkommen till Ystads demensförening

Föreningen bildades 2014 och har för närvarande ca 140 medlemmar.

Som medlem i Ystad demensförening får du:

 • Demensforum (Demensförbundets tidning) fyra nummer per år
 • Anhörigboken, information och praktiska råd för demenssjuka och deras anhöriga
 • Möjlighet att i gemenskap med andra drabbade utbyta erfarenheter
 • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation

Demensföreningens mål är att:

 • Stödja och hjälpa demenssjuka och deras anhöriga.
 • Sprida kunskap om demenssjukdomar och sammanhängande frågor genom föreläsningar.
 • Informera och påverka politiker och beslutsfattare

Välkommen att kontakta oss i styrelsen

 • Ordförande, Olof Arvidsson, 0703 51 51 84
 • Sekreterare, Anders Sandström
 • Kassör, Lars Wikström
 • Ledamot Anita Jakobsson
 • Ledamot Johanna Karlsson

Vill du bli medlem?

 • Sätt in årsavgiften 150:-/person alternativt 200:- för två personer med samma adress
 • Bankgiro 523 –  0420
 • Swish 1235104096
 • Ange namn och adress!!

Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”. 

Program 2021

26 april INSTÄLLT
Vad gör en biståndshandläggare resp medicinskt ansvarig, Camilla Ranemyr resp Åsa Lundblad informerar. Även detta är mer i fokus än tidigare.

17 maj INSTÄLLT
Per Olof Lindh, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och kostchef Lotta Wallin berättar om sina jobb och vad som är på gång.

10 augusti
Traditionsenlig eftermiddagsfika på Bäckahästen.

21 september
Internationella Alzheimerdagen, Informationsmöte i samarbete med medarbetare på Minnesmottagningen, Ystads kommun och från Karolinska Institutet.

25 oktober
Dan Kjellson, Socialchef i kommunen berättar om den mycket stora och viktiga verksamhet som han är ansvarig för.

22 november
Vi förkovrar oss i bemötandefrågor i samband med demenssjukdom. Viktigt led i arbetet för ett demensvänligt samhälle och i våra kontakter med personer med en demensdiagnos.

16 december
Traditionell julaktivitet i Klosterkyrkan med efterföljande julkaffe på Continental du Sud.

Mer detaljer kommer med inbjudan. Vill du bli medlem så kontaktar du Olof Arvidsson på 0703515184 eller ystaddemensforening@hotmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75