Telefonrådgivning0485 - 375 75

Vellinge

Ordförande
Kristina Sandström
Plogvägen 7
239 31 SKANÖR
Tel: 040 – 47 09 21
Mobil: 076 – 142 32 23
E-post: kristina3939s@gmail.com
Bankgiro: 429 – 7818


Välkommen till Vellinge Demensförening

Vellinge demensförening bildades 2009 och är en förening med syfte att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Vi är en lokal förening i Demensförbundet och följer dess stadgar och målsättning. Vår förening arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.

Föreningen har i dagsläget ca 110 medlemmar.

Föreningen vill:

  • Stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • Sprida kunskap om demenssjukdomar
  • Bevaka demenssjuka och anhörigas rättigheter
  • Informera politiker och tjänstemän
  • Stödja utvecklingen inom demensområdet

Vi har minst 4 föreläsningar per/ år i utbildningssyfte som riktar sig främst till anhöriga men också personal inom vård och omsorg och andra intresserade. Vi bjuder in medlemmarna till gemensamma aktiviteter för att umgås och ha trevligt tillsammans. Styrelsen bistår enskilda medlemmar med råd och stöd och kan också delta vid möten med tjänstemän och personal. Föreningen samverkar med kommunen och andra aktörer i frågor som gäller byggnation, vårdentreprenader, samverkansrutiner, bemanning,och anhöriggrupper.

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 nummer per år samt anhörigboken.

Kommande aktiviteter 2020

”Fråga doktorn” med distriktsläkaren och minnesforskaren Erik Stomrud.
När: 27 januari 2020 kl 18.
Var: Hörsalen i Skanörs bibliotek. Skicka gärna frågor i förväg till vår ordförande Kristina Sandström, epostadress: kristina3939s@gmail.com

Årsmöte, för medlemmar
Bli medlem: årsavgift 140 kr per person (70 kr för ytterligare medlem på samma adress). Bankgiro: 429-7818. Meddela namn, e-postadress, telefonnummer.
När: 3 mars 2020 kl 18.
Var: Bäckagården i Skanör. Efter mötesförhandlingar: Enkel måltid plus underhållning.

”Att flytta till demensboende”. Vad gäller, vem bestämmer? 
Föreläsning och diskussion med juristen Pär Rahmström (Demensförbundets ordförande) och Biståndshandläggare Erika Agnesved från Vellinge Kommun.
När: 1 april 2020 kl 18.
Var: Omtankens Hus i Höllviken, vån. 5.

Har du funderingar, vill tala med någon eller bli medlem, hör av dig till någon i styrelsen.

Du kan också sätta in medlemsavgiften 140 kr/person eller 210 kr för 2 personer med samma adress.

  • Bankgiro 429-7818

Glöm inte att ange namn och adress så tar vi kontakt.

”Vill du stödja oss ekonomiskt, så är det till samma bankgiro. Stora som små bidrag är lika välkomna, skriv ”gåva”.

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75