Telefonrådgivning0485 - 375 75

Kristianstad

Ordförande
Eva Dehlin
Skaddevägen 150
297 91 VITTSKÖVLE
Tel. 0721-90 27 52
E-post: dehlin.goran@gmail.com
Bankgiro: 5441 – 2358

Kristianstad demensförening

Information till Dig som känner någon som besväras av stor glömska och/eller har påtagliga förändringar i personligheten.

Demensföreningen Kristianstad är en av de omkring 120 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största anhörigorganisation. Lokalt har vi 150 medlemmar från kommunerna, Kristianstad och Bromölla. De flesta medlemmarna är anhöriga/närstående till människor med demenssjukdom.

Demenssjuka har själva svårt eller omöjligt att föra fram sina behov. 
De riskerar att bli missförstådda och därför utan tillräcklig hjälp från samhället. Närstående behöver ofta råd och stöd kring olika frågor.

(För närmare information tag kontakt med Eva Dehlin tel 0721 – 90 27 52)

Föreningen verkar för att:

  • Sprida kunskap i samhället om olika slag av demenshandikapp
  • Påverka beslutsfattare
  • Stödja de närstående

Som medlem i föreningen får du:

  • Tidningen Demensforum 4 nr/år
  • Anhörigboken
  • Mötesverksamhet
  • Föreläsningar
  • Erfarenhetsutbyte och stöd
  • Tillgång till Rättighetsfonden
  • Dessutom har Du möjlighet att vara med och påverka demensvården

Vill Du ha mer information om föreningen?

Önskar Du råd och hjälp till någon som är glömsk eller har påtagliga förändringar i personligheten?

Du är välkommen att ringa till någon av nedanstående:
Eva Dehlin, tel. 0721-90 27 52
Thomas Bolin, tel. 0734-30 96 05

Demensförbundets telefonrådgivning (rikstäckande) tel. 0485-375 75

Vi har tystnadsplikt!

Adress till ordförande: Eva Dehlin

Postadress:
Demensföreningen Kristianstad
Eva Dehlin
Skaddevägen 150
297 91 VITTSKÖVLE

Tel: 0721-90 27 52
E-post: dehlin.goran@gmail.com

Vill Du bli medlem?
Sätt in årsavgiften (175 kr) på BG 5441-2358.  
Glöm inte att fylla i namn och adress på inbetalningen. 
Om du vill stödja oss med en gåva, står vårt bankgirokonto till förfogande.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75