Telefonrådgivning0485 - 375 75

Norrköping

Ordförande
Pia Georgsson Asp
Södra Promenaden 54
602 39 NORRKÖPING
Mobil: 070-332 07 99
E-post:piaasp49@yahoo.se
Plusgiro: 82 67 09 – 8


Välkommen till Norrköpings demensförening

Facebook

www.facebook.com/demensnorrkoping

Instagram

www.instagram.com/demensnorrkoping

Bli medlem i föreningen:

Bli medlem klicka här (länk till webbformulär) Välj Norrköping som lokalförening.

Eller genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr på pg-konto 82 67 09-8. Glöm inte namn och kontaktuppgifter. Bifoga gärna e-post och mobilnr.

Du som är medlem:

Meddela mobilnr och e-post till oss. Då kan vi nå dig snabbt och enkelt. Dessutom spar vi på våra resurser. Glöm inte att meddela oss ändringar.

Organisationsnr 80 24 98 – 4331
Plusgiro 82 67 09 – 8

GDPR

Föreningen följer aktuella riktlinjer, läs mer på förbundets hemsida.

Stadgar

Styrelsen

Ordförande
Pia Georgsson Asp
070-332 07 99
piaasp49@yahoo.se

Sekreterare
Peter Almroth
070-638 41 70
peter.almroth@hotmail.com

Kassör
Britt Svensson
072-543 38 45
5112svensson@telia.com

Ledamot
Peter Barklund
070-310 63 44
peba90@hotmail.com

Ledamot
Ingrid Almroth
070-274 14 14
ingrid.almroth@hotmail.com

Suppleant
Orlando Cardenas
073-562 91 70
cardenasfranz@hotmail.com

Suppleant
Karl-Göran Andersson
073-720 22 65
carlgoran.andersson@hotmail.com

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75