Telefonrådgivning0485 - 375 75

Piteå

Ordförande
Margareta Kassfeldt
Solandergatan 11
941 34 PITEÅ
Mobil: 070 – 216 32 56
E-post: demensforeningenpitea@gmail.com
Bankgiro: 663 – 5460


Om föreningen

Demensföreningen Piteå bildades 1992 och har drygt 100 medlemmar.

Föreningen verkar för personer med demenssjukdom och dess anhöriga och närstående. Vi verkar också för alla personers lika värde.

Vår verksamhet bedrivs helt ideellt av personer med egen erfarenhet som anhöriga till demenssjuka.

Föreningen är medlem i Funktionsrätt Piteå och ABF.

Kansliet benämnt ”Djupviken 11” finns på Solandergatan 11. Under 2020 är kansliet bemannat efter behov och enligt överenskommelse.

Som medlem inbjuds Du till årsmöte, medlemsmöten och föreläsningar. Demensförbundets tidning Demensforum som utkommer 4 ggr/år ingår också i medlemskapet.

Medlemsavgiften är 200:-/år.
Bankgiro 663-5460, swish 123 654 7046

E-post: demensforeningenpitea@gmail.com
Telefon: 072-50 35 999 (telefonsvarare)

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75