Telefonrådgivning0485 - 375 75

Älvsbyn

Ordförande
Annika Sundh
Soldatgatan 8
942 36 ÄLVSBYN
Mobil: 070-561 95 36
E-post: annika.sundh48@gmail.com
Bankgiro: 625 – 1383

Älvsbyns demensförening

Älvsbyns demensförening bildades 2014 och har i dagsläget 67 medlemmar. Vi är en lokalförening i Demensförbundet och följer dess stadgar. Föreningen arbetar för att komplettera riksförbundet på lokal nivå.  

Målsättning

  • Informera och ge råd och stöd till demenssjuka och deras anhöriga
  • Bevaka deras rättigheter
  • Följa forskning och utveckling för att sprida kunskap om demenssjukdomar och dess konsekvenser
  • Påverka vårdgivare, kommun och regionförbund, till bra vård/omsorg

Styrelsen

Ordförande Annika Sundh
Sekreterare Gun-Britt Johansson
Kassör Gunilla Öqvist
Ledamöter Birgitta Lindström och Margareta Bergdahl

Besökslokal

Föreningen har kontor på Fluxens Seniorboende i anslutning till  ”Visningslokalen”. Kontoret är öppet varje torsdag mellan 12.00-16.00. Besök oss gärna för en pratstund!        

Lokalen är en plats för anhöriga att söka stöd hos varandra. Där finns böcker att låna, generalfullmakt, annat material, etc.

Kontaktperson

Annika Sundh 070-561 95 36
E-post: annika.sundh48@gmail.com

Välkommen som medlem

Som medlem får du tidningen Demensforum 4 ggr/år och anhörigboken samt tillgång till juridisk expertis från Demensförbundet. Medlemsavgiften för enskild medlem 160 kronor, familj 220 kronor. Vill du stödja föreningens arbete kan du skicka en gåva till bankgiro 625-1383.

Kontaktperson medlemskap
Gunilla Öqvist 070-391 31 28
Epost: gunilla.oqvist@live.se

Kontaktperson Minnestelegram
Margareta Bergdahl 070-638 53 23
Epost: margaretabergdahl@hotmail.com

Föreningens bankgiro: 625-1383        

Vår verksamhet

Under året bjuder vi in till medlemsmöten med olika teman/föreläsare.

Återkommande aktiviteter är korvgrillning, bingo, surströmming och avslutningsfest varje år.

Vi besöker våra äldreboende Nyberga och Ugglan vår och höst, med underhållning och gott fika.

Styrelsen följer noga politiska beslut och bevakar förändringar inom kommunens verksamhet med synpunkter.

Vi deltar i utåtriktad verksamhet, nätverksträffar i Norr och Västerbotten. Uppmärksammar Alzheimerdagen och representerar vid Tillgänglighets- och Trygghetsrådet.

Vi delar med oss av tidningen Demensforum till personal på våra demensboenden.

Vi finns i Visninglokalen på Fluxen varje torsdag 12,00-15,00.
VÄLKOMNA IN FÖR EN PRATSTUND

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75